Geschäftsleitung

Hans-Rudolf Wenger, Vizekanzler Jörg De Bernardi, Bundeskanzler Walter Thurnherr und Vizekanzler André Simonazzi (von links nach rechts)

Der Geschäftsleitung gehören an:

  •  Hans-Rudolf Wenger

Fachkontakt
Letzte Änderung 24.11.2017

Zum Seitenanfang

https://www.bk.admin.ch/content/bk/de/home/bk/geschaeftsleitung.html