Fatschentas dal Cussegl federal

Il Cussegl federal tracta 2500 fatschentas per onn. Avant mintga sesida preparan las salteras ed ils salters las actas.

Bunamain mintg’emna sa scuntran las set cusseglieras federalas e cussegliers federals a lur sesida regulara che dura per regla bundant trais uras. Mintg’on tracta il Cussegl federal var 2500 fatschentas. Ils conclus ston vegnir preparads ed ils process a l’intern da l’administraziun ston funcziunar. La Chanzlia federala accumpogna perquai il process d’elavuraziun da las fatschentas e dals documents che vegnan suttamess al Cussegl federal. Ella als repassa giuridicamain e linguisticamain.

La Chanzlia federala è p.ex. responsabla per la glista da tractandas, coordinescha la procedura da cunrapport u metta las decisiuns dal Cussegl federal en la furma correcta che daventan silsuenter conclus giuridicamain liants.

https://www.bk.admin.ch/content/bk/rm/home/regierungsunterstuetzung/bundesratsgeschaefte.html