Basas legalas

Las basas legalas sa chattan tranter auter en la Constituziun federala, en la Lescha davart l'organisaziun da la regenza e da l'administraziun sco er en l'Ordinaziun davart l'organisaziun da la Chanzlia federala.

Chanzlia federala

Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

Lescha federala davart ils dretgs politics (LDP)

Lescha federala dals 18 da zercladur 2004 davart las collecziuns dal dretg federal e davart il Fegl uffizial federal (Lescha davart las publicaziuns uffizialas, LPubl)

Ordinaziun dals 17 da november 2004 davart las collecziuns dal dretg federal e davart il Fegl uffizial federal (Ordinaziun davart las publicaziuns uffizialas, OPubl)

Lescha dals 21 da mars 1997 davart l'organisaziun da la regenza e da l'administraziun (LORA)
Art. 2: Administraziun federala
Art. 10a: Pledadra u pledader dal Cussegl federal
Art. 15: Procedura da cunrapport
Art. 30 fin 34: Chanceliera federala u chancelier federal
Art. 40: Infurmaziun
Art. 52: Coordinaziun sin nivel guvernamental
Art. 54: Conferenza d'infurmaziun
Art. 57a fin 57g: Cumissiuns extraparlamentaras
Art. 58: Sedia uffiziala

Ordinaziun dals 25 da november 1998 davart l'organisaziun da la regenza e da l'administraziun (OORA)

Lescha federala dals 18 da mars 2005 davart la procedura da consultaziun (Lescha da consultaziun, LCo)

Ordinaziun dals 17 d'avust 2005 davart la procedura da consultaziun (Ordinaziun da consultaziun, OCo)

Ordinaziun dals 19 da zercladur 1995 davart la translaziun en l'administraziun generala da la Confederaziun

Ordinaziun dals 30 da schaner 1991 davart l'approvaziun da relaschs chantunals tras la Confederaziun

Ordinaziun dals 29 d'october 2008 davart l'organisaziun da la Chanzlia federala (Org-ChF)

Chancelier federal

Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999
Art. 145: Durada d'uffizi
Art. 162: Immunitad
Art. 168: Elecziuns
Art. 179: Chanzlia federala

Lescha federala dals 13 da december 2002 davart l'Assamblea federala (Lescha dal parlament, LParl)
Art. 161: Participaziun da la chanceliera federala u dal chancelier federal

Lescha dals 21 da mars 1997 davart l'organisaziun da la regenza e da l'administraziun (LORA)
Art. 1: Regenza
Art. 16: Convocaziun dal Cussegl federal
Art. 18: Presidi e participaziun
Art. 30 fin 34: Chanceliera federala u chancelier federal
Art. 53: Conferenza da las secretarias e dals secretaris generals
Art. 59: Domicil da las commembras e dals commembers dal Cussegl federal sco er da la chanceliera federala e dal chancelier federal
Art. 60: Incumpatibilitads professiunalas
Art. 61: Incumpatibilitads famigliaras
Art. 61a: Immunitad

Ordinaziun dals 25 da november 1998 davart l'organisaziun da la regenza e da l'administraziun (OORA)

Ulteriuras infurmaziuns

https://www.bk.admin.ch/content/bk/rm/home/bk/basas-legalas.html