Elecziuns dal Cussegl naziunal

Tar las elecziuns dal Cussegl naziunal han tut las Svizras maiorennas e tut ils Svizzers maiorens a partir dal 18avel anniversari il dretg d'eleger activ e passiv. Quai signifitga ch'ellas ed els dastgan ir ad eleger ed er sa metter a disposiziun sco candidatas e candidats. Sulettamain las persunas emploiadas tar la Confederaziun ston sa decider, sch'ellas vegnan elegidas, ubain per lur professiun ubain per lur mandat politic.

Las elecziuns dal Cussegl dals chantuns n'èn betg regladas a nivel federal. Per ellas valan leschas chantunalas.

Sin questa pagina chattan ins infurmaziuns (en tudestg) davart las elecziuns federalas che han lieu mintga quatter onns ed ils "mussavias electorals" che la Chanzlia federala ha edì er en rumantsch per las ultimas pèr elecziuns per la renovaziun totala dal Cussegl naziunal.

Access direct a las elecziuns dal Cussegl naziunal

2023

2019 

2015 

2011 

La salamuira dat il gust a la pulpa

La curta instrucziun civica ed electorala da la Chanzlia federala per las elecziuns dal Cussegl naziunal dals 23 d'october 2011 cun il titel "La salamuira dat il gust a la pulpa".

2007 

Ad ina Svizra en colur

Il mussavia electoral da la Chanzlia federala per las elecziuns dal Cussegl naziunal dals 21 d'cotober 2007 en rumantsch, cun il titel "Ad ina Svizra en colur".

2003 

Vus decidais tgi che sa tschenta a Berna

Il mussavia electoral da la Chanzlia federala per las elecziuns dal Cussegl naziunal dals 19 d'cotober 2003 en rumantsch, cun il titel "Vus decidais tgi che sa tschenta a Berna".

1999 

Elecziuns federalas 1999
Tgi sesa sin ils 200 sezs a Berna?

Il mussavia electoral da la Chanzlia federala per las elecziuns dal Cussegl naziunal dals 24 d'cotober 1999 en rumantsch, cun il titel "Tgi sesa sin ils 200 sezs a Berna".

https://www.bk.admin.ch/content/bk/rm/home/politische-rechte/elecziuns-dal-cussegl-naziunal.html