Chancelier da la Confederaziun Walter Thurnherr

Jau na consideresch mamez betg sco otgavel cusseglier federal, plitgunsch sco funcziunari suprem. Mia pussanza è limitada. Jau hai però in pau influenza. Jau poss intermediar u diriger, jau coordinesch e fatsch propostas.

Walter Thurnherr, chancelier federal


Walter Thurnherr, chancelier federal dapi il 1. da schaner 2016.

Walter Thurnherr, chancelier da la Confederaziun, è il schef da stab dal Cussegl federal. El sustegna la presidenta u il president da la Confederaziun ed il Cussegl federal en la realisaziun da lur incumbensas. Cun ils dus vicechanceliers participescha el a las sesidas emnilas dal Cussegl federal en las qualas el ha ina vusch consultativa e dastga er far propostas.

Walter Thurnherr è naschì l'onn 1963 a Muri en il chantun Argovia. El ha studegià fisica teoretica a la Scola politecnica federala da Turitg. L'onn 1989 ha el cumenzà a far part dal servetsch diplomatic. Durant ils otg onns suandants ha el lavurà a Berna, a Moscau ed a New York.

L'onn 1997 l'ha nominà Flavio Cotti, l'anteriur cusseglier federal e schef dal Departament federal d'affars exteriurs (DFAE), sco ses collavuratur persunal. L'onn 1999 è el daventà viceschef, l'onn 2000 schef da la partiziun politica VI dal DFAE.

L'onn 2002 ha Walter Thurnherr surpiglià l'uffizi sco secretari general dal DFAE. Dal 2003 fin il 2010 ha el gì la medema funcziun en il Departament federal d'economia (DFE), l'odiern Departament federal d'economia, furmaziun e retschertga (DEFR). Dal 2011 fin il 2015 è el stà secretari general dal Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun (DATEC).

Walter Thurnherr è maridà e bab da dus uffants.

https://www.bk.admin.ch/content/bk/rm/home/bk/chancelier-da-la-confederaziun-walter-thurnherr.html